Duomenys apie Bendrovę: UAB „FLprint“, juridinio asmens kodas 302651354, PVM mokėtojo kodas LT100006922317, buveinės adresas J.Janonio g. 3, 35101 Panevėžys, +370.698.07440, www.aperitivo.lt, el.p. info@aperitivo.lt

Perkant ar registruojantis internetinėje parduotuvėje www.aperitivo.lt patvirtinate savo sutikimą su šiomis Taisyklėmis.

Pirkti prekes www.aperitivo.lt internetinėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs asmenys ir juridiniai asmenys.

Visa informacija, kurią Pirkėjas nurodo registruojantis ar perkant turi būti tiksli ir teisinga.

Naudodamiesi www.aperitivo.lt internetine parduotuve, įsipareigojate laikytis nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

Pirkėjas turi teisę lankytis interntinėje parduotuvėje www.aperitivo.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

Jeigu pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys registracijos formoje, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją elektroniniu paštu info@aperitivo.lt

Pirkėjas, lankydamasis internetinėje parduotuvėje www.aperitivo.lt įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas ir sumokėti pinigai už užsakytas prekes negrąžinamos Pirkėjui.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę Pirkėjui lankytis internetinėje parduotuvėje www.aperitivo.lt šių Taisyklių nustatytomis sąlygomis.

Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

Pardavėjas turi teisę atsisakyti įvykdyti prekių užsakymą, jei baigėsi užsakytų prekių atsargos.

Pardavėjas turi teisę atsisakyti įvykdyti prekių užsakymą, jei prekes užsako asmuo, kuris neturėjo teisės sudaryti sutarties.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės www.aperitivo.lt registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

Prekių kainos, atsiskaitymo tvarka ir terminai

Prekių ir paslaugų kainos internetinėje parduotuvėje www.aperitivo.lt yra nurodytos eurais su PVM.

Apmokėti už perkamas prekes galima šiais būdais:

Naudojantis elektronine bankininkyste per Paysera mokėjimų sistemą.

Jei jau turite kliento paskyrą, įveskite savo el. pašto adresą bei slaptažodį.

Jei esate naujas užsakovas, galite pirkti prekes kaip svečias (nesiregistruojant) arba užsiregistruoti ir tuomet įsigyti prekes supaprastinta tvarka.

Pristatymo sąlygos

Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas asmuo (kurjeris).

Prekės pristatomos per 2-3 darbo dienas nuo apmokėjimo. Dėl šiuo metu išaugusio siuntų pristatymo kiekio, gali prailgėti pristatymo terminas.

Prieš atvykdamas Kurjeris paskambina Pirkėjui ir suderina prekių pristatymo laiką.

Pirkėjas įsipareigoja nurodyti teisingus pristatymo duomenis ir pasirūpinti, kad galėtų atsiimti prekes nurodytu adresu suderintu laiku.

Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu užsakytos prekės yra pateikiamos sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu pateikiamos neužsakytos prekės arba pateikiamas netinkamas užsakytų prekių kiekis.

Pirkėjas pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas neatsako prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

Negavę siuntos nurodytą dieną, prašome susisiekti info@aperitivo.lt

Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjui atlyginti patirtą žalą dėl neteisingai nurodytų duomenų, jei atvykęs kurjeris neranda Pirkėjo, ar kitų Taisyklių sąlygų netinkamo vykdymo.

Prekių pristatymas Lietuvoje yra nemokamas (išskyrus Kuršių Nerijoje), jei užsakymo dydis ne mažesnis kaip 50 eurų.

Perkant prekes už mažiau nei 50 eurų, pristatymas 3,99 euro (išskyrus Kuršių Nerijoje). Prekių pristatymas į Kuršių Neriją negalimas.

Prekių kokybė ir grąžinimo sąlygos

Pardavėjas garantuoja prekių kokybę.

Pardavėjas neatsako už prekių sugadinimą dėl netinkamo jų laikymo ar naudojimo.

Pirkėjo įspūdžiai apie prekę gali skirtis nuo pateikto prekės aprašymo. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatitikimų.

Tinkamos kokybės maisto prekės nekeičiamos ir negrąžinamos.

Nekokybiškos ar pažeista pakuote prekės nekeičiamos, jei apie žalą nebuvo pranešta Pardavėjui nedelsiant po prekių pristatymo. Pastebėjus pakuotės pažeidimus ar kitus trūkumus neatitinkančius prekės kokybės, Pirkėjas įsipareigoja pateikti reikiamą informaciją Pardavėjui žalai įvertinti elektroniniu paštu info@aperitivo.lt pridedant užsakymo numerį, prekės nuotrauką ir trūkumų aprašymą. Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju pateikiant sprendimą ar papildomus klausimus.

Abiejų šalių sutarimu, prekės gali būti keičiamos į naujas ir kokybiškas arba grąžinami pinigai dengiantys tik prekės kainą.

Atvejai, kai prekės negali būti grąžinamos:

  • Užsisakius ne tą prekę ar norint užsakytą prekę keisti kita.
  • Jei kokybiška prekė yra Pirkėjo praplėšta/atidaryta.
  • Nepatikus skoniui, tekstūrai ir pan.
  • Jei prekė yra kokybiška ir tinkamo galiojimo.
  • Ir kitais LR teisės aktuose numatytais atvejais.

Atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.aperitivo.lt internetine parduotuve.

Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei internetinės parduotuvės www.aperitivo.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės www.aperitivo.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Jei internetinėje parduotuvėje www.aperitivo.lt yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą, šių tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir neatstovauja toms įmonėmis bei asmenims.

Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

Privatumo politika

Pardavėjas gerbia kiekvieno internetinės parduotuvės www.aperitivo.lt lankytojo teisę į privatumą.

Pardavėjas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas nurodė internetinėje parduotuvėje www.aperitivo.lt ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba www.aperitivo.lt veiklos planavimui ir analizei.

Šią Privatumo ir slapukų politiką (toliau – Politika) taikome tais atvejais, kai lankotės UAB „FLprint“ interneto svetainėje. Ši Politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse, patekdami per UAB „FLprint“ interneto svetainę.

Mūsų interneto svetainės lankytojų duomenis renkame laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugos įstatymų, kitų susijusių teisės aktų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.